ANBI

ANBIlogo 300x239

Weet waaraan u geeft!

Schenkt u wel eens aan een goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het Skûtsjemuseum  is ook een instelling met een ANBI status. De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van de ANBI's. Via ANBI.nl kunt u deze informatie voor de aangesloten ANBI's bekijken en beoordelen.

Hieronder leest u de gegevens van het Skûtsjemuseum in Earnewâld. Zes dokumenten: 1. een beleidsplan waarin alle gegevens voor de jaren 2014-2017 en 2. een overzicht financiële gegevens over 2012, 2013, 2014 en 2015. Klik op de bijlagen om ze te openen.

Het adres van het Skûtsjemuseum is De Stripe 12, 9264 TW Earnewâld

Fiscaal nummer NL8088.37.448.    KvK nummer 41005840.   Banknummer NL03 RABO 0320986969.