Skip to main content

Dorp Grouw

Dorp Grouw

Dit  ijzeren beurtschip is gebouwd in 1909 door Auke Holtrop van der Zee ( Aukebaas ) in Joure ter vervanging van het  houten beurtschip ‘Ebelina’ dat in 1861 door zijn vader Eeltsje Holtrop van der Zee ( Eeltsjebaas ) in Joure was gebouwd.  Jarenlang voer beurtschipper Wiebe Peekema met 'Dorp Grouw' de beurtveer tussen Grouw-Leeuwarden en Grouw-Sneek. Later voer schipper Piet Amsterdam met het beurtschip  tussen Sneek en Hindeloopen. Na diverse omzwervingen kwam ze in 1949 in Zoutkamp terecht en gebruikte schipper Frik het beurtschip nu als vissersschip onder de naam Twee Gebroeders met het nummer ZK37. In 1962 werd een kottersteven voor het schip gelast, terwijl de originele steven bleef zitten. In 1988 zat haar dienst als vissersschip er op en werd ze verbouwd tot motorjacht voor de familie Frik. Ruim 60 jaar is het schip in bezit van de familie Frik geweest.

De restauratie

Uiteindelijk kwam het schip in 2011 weer te koop en is ze gekocht door een groep liefhebbers die het onderbrachten in de stichting ‘Dorp Grouw’. Het doel: restaureren naar de oorspronkelijke vorm en uitvoering. Zodoende werd als allereerste de kottersteven verwijderd zodat de originele boeg weer te voorschijn kwam. Vervolgens is ze naar een loods in Drogeham gegaan, waar de restauratie van het ijzerwerk werd voortgezet. Tot slot is ze naar Earnewâld gegaan waar achter het Skûtsjemuseum het timmer- en schilderwerk heeft plaatsgevonden en een electromotor is ingebouwd.

De terugkeer van het beurtschip

Uiteindelijk is ze, na een restauratie van bijna 4 jaar, in april 2019 te water gelaten bij het Skûtsjemuseum in Earnewâld. Het doel, om het schip naar oorspronkelijke vorm te restaureren, is met succes behaald. Het is een uniek schip en een waardig vertegenwoordiger van de traditionele Friese scheepsbouw.

De gehele restauratie gebeurde in samenwerking met de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Zo kregen werkzoekenden een kans om mee te werken en zo ( voor velen met succes ) opgeleid te worden voor een (nieuwe) baan in de bouw of techniek. Sinds 2023 ligt het 'Dorp Grouw' aan de kade van het Skûtsjemuseum ter bezichtiging en kan er in de zomer mee worden gevaren.