Skip to main content

ANBI

ANBI

Weet waaraan u geeft

Schenkt u wel eens aan een goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het Skûtsjemuseum  is ook een instelling met een ANBI status. De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van de ANBI's. Via ANBI.nl kunt u deze informatie voor de aangesloten ANBI's bekijken en beoordelen.

Hieronder leest u de gegevens van het Skûtsjemuseum in Earnewâld. Diverse dokumenten:

  1. Een beleidsplan waarin alle gegevens voor de jaren 2022-2025 en
  2. Een overzicht financiële gegevens over de afgelopen jaren.

Klik op de bijlagen om ze te openen.

Het adres van het Skûtsjemuseum is: De Stripe 12, 9264 TW Earnewâld

Fiscaal nummer NL8088.37.448
KvK nummer 41005840
Banknummer NL03 RABO 0320 9869 69


Bijlagen (PDF bestanden)