Feestelijke Kiellegging

17 september 2004

belangstellingDe belangstelling was groot Opening

Na toespraken van voorzitter Sicko Heldoorn, Gedeputeerde Bertus Mulder en burgemeester G.J. Polderman van Tietjerksteradiel, werden de drie oude schippers op hilarische wijze geïnterviewd door Klaas Jansma.

 blank

naambord spijkerenHet vastspijkeren van het naambordje op de kielbalk door bijna 300 jaar schipperservaringDe drie skûtsjeschippers

Daarna kwamen onder grote publieke belangstelling de drie skûtsjeschippers toe aan hun deel van de ceremonie.
Bij leven zagen ze de houten schepen nog varen. En nu legden ze symbolisch zelf de basis voor een origineel, ambachtelijk gebouwd schip. De vroegere schippers Jaap Sytema (97) uit Wergea, Rintje Ritsma (96) uit Lemmer en Sake Eekma (87) uit Workum spijkerden de naam op de kiel.

E e n   h i s t o r i s c h   m o m e n t !

 

3schippersEen mooie reden om het glas te heffen vloerHierop komt de Æbelina vier jaar lang te liggen

 

 

 

 

 

 

initiatorsAlles onder het toeziend oog van burgemeester G.J. Polderman, Gedeputeerde Bertus Mulder, de initiator van dit alles Age Veldboom en bouwmeester Johan Prins 

 

 

 

22 september 2004

kielDe werf is bijna afgebouwd en de kiel is gelegd!
De uiteindelijke bouw gebeurt op de manier zoals het ook vroeger ging. Dus eerst wordt de romp gebouwd: op het oog (’myn eag is myn rei’). Daarna pas worden de spanten ingebracht.

Let op de mal voor de spanten in het midden. Deze is alleen provisorisch aangebracht om een beeld aan de bezoekers te geven.