Bouwvorderingen Start nieuw bouwseizoen

25 april 2007

Als start van het nieuwe bouwseizoen is op zaterdag 21 april 2007 een aanbrengrace gehouden tussen een achttal skûtsjes.
De start was in Grou. Voor de kade bij Hotel Oostergoo lagen de skûtsjes afgemeerd. De bemanning moest met een krommer lopen vanaf het plein naar de skûtsjes in Grou en die daarna afleveren in Earnewâld.
Onder schitterende weersomstandigheden werd de tocht gevaren.
Bij het Skûtsjemuseum volgde de prijsuitreiking aan de 'winnaars', maar aangezien de verschillen in grootte en zeilvoering tussen de skûtsjes was het natuurlijk maar een symbolische wedstrijd.

 

 • Skutsje Wal

  Voor de wal, klaar voor de start

 • Krommer

  De krommer als zware last

 • Skutsjes Op Weg

  Daar gaan ze

   

 • Krommers Binnen

  De laatste krommer komt binnen


Bouwvorderingen Æbelina juni 2007

18 juli 2007

In juni is de bouw van de Æbelina weer gestart.
Aan de  foto's is te zien dat het al een echt schip wordt.
De huid rondom het schip is klaar. Het berghout wordt nu bevestigd, deze pakt de huid zogenaamd in.
De knieën en oplangers zijn ook al geplaatst. Het lage stuk hout is de knie en het hoge stuk is de oplanger. Hier wordt, als het berghout rondom bevestigd is, het boeisel tegenaan geplaatst. Het boeisel is een schuine plank die op het berghout staat.

 • Voorschip

  Het voorschip zoals het er nu uit ziet

 • Prachtige Lijn

  Zie de prachtige lijn die het schip al krijgt

 • Berghout

  Het berghout, oftewel stoot, geplaatst aan de boeg van het voorschip

 • Berghout Binnen

  Het reeds geplaatste berghout vanuit de binnenkant bekenen

 • Berghout Nog

  De zijde waar het berghout nog geplaatst moet worden

 • Berghout Balk

  Het berghout voor het voorschip

 • Knieen

  De knieën en oplangers

 • Schip Binnen

  Het schip van binnen

 • Achterschip

  Het achterschip klaar voor het berghout

 • Berghout Balk2

  Berghout voor achterschip

 • Berghout Balk3
    Het berghout, voor verwerking aan het achterschip
 


Bouwvorderingen Æbelina september/oktober 2007

26 oktober 2007

De berghouten zijn klaar en in model gebracht. De werkzaamheden bestaan nu uit het krombranden en plaatsen van de scheergangen, dit is een deel van het boeisel.
De inhouten of knieën zijn geconserveerd en liggen in het ruim van het schip. Ze worden binnenkort aan de binnenkant tegen de huidgangen geplaatst.

 

 • Boeg

  De boeg van het schip

 • Branden

  Het branden van de scheergang

   

 • Brandenscheergang

  Het branden van de scheergang

 • Prachtige Lijn

  Mallen op de boeg van het schip

 • Mallenscheergang

  De mallen voor de scheergang van het achtersteven zijn al op het berghout geplaatst

 • Scheergang

  Scheergang

 • Inhouten2

  De inhouten of knieën

 • Inhouten
    De geconserveerde inhouten of knieën
 • Achtersteven

  De achtersteven

   

 


Bouwvorderingen Æbelina december 2007

5 januari 2008

De scheergang staat op het berghout. Bovenop de scheergang komt de waring (gangboord/dek) te liggen.
Het aanzicht bakboord aan de voorzijde. Ook hier is in de zijde de scheergang te zien en verder is aan de hand van de (multiplex) mallen goed te zien hoe het totale boeisel er uit komt te zien.
Alle leggers - oplangers en inhouten (knieën) op hun plaats, geconserveerd en definitief bevestigd. Op de scheergang komt dus de waring (gangboord) en de multiplex mal daarboven geeft het (zet) boord aan, de uiteindelijke hoogte van het boeisel.
In de leggers zijn de reeds geboorde gaten voor de houten pennen te zien. Deze zijn aan de onder en bovenkant afgedekt met tijdelijke plastic dopjes. De gaten worden regelmatig volgegoten met een impregneringsmiddel om de leggers ze goed mogelijk te conserveren. Uit de originele werfboeken van Eeltje holtrop van der Zee blijkt dat de Æbelina 20 jaar na de bouw al een grote restauratie nodig had! dit is dus voor ons de reden om erg veel aandacht aan het conserveren te besteden.

 • Stuurboordvoor

  Het aanzicht stuurboord voor

 • Bakboordvoor

  Het aanzicht bakboord voor

 • Bakboordachter

  Het aanzicht bakboord achter

 • Stuurboordachter

  Stuurboord achter

   

 • Leggers

  De leggers en de knieën zitten op hun plaats

 • Leggers2

  De leggers

 • Brederand

  Hier is de bovenste brede dekband in de boeg te zien, waar het dek op komt te liggen