Skip to main content

Bouwmeester en tekenaar

Bouwmeester
De bouwmeester Johan Prins heeft een eigen scheepstimmerbedrijf in Workum. Hij heeft veel ervaring en vakmanschap opgebouwd bij de reparatie en restauratie van grote houten schepen als kotters en botters.

Johan Prins

Tekenaar
Heine Deelstra is eigenaar van Gaastmeer Yacht Design, Naval Architecture & Engineering, te Gaastmeer. Heine Deelstra heeft aan de hand van het oude bestek nieuwe tekeningen gemaakt.

Heine Deelstra

Hieronder een selectie

Reconstructietekening op basis van het lijnenplan van Deelstra

Overzichtstekening